водни и отоплителни инсталации – част 2

Елементи на водни и отоплителни инсталации

водни и отоплителни инсталации

Основните компоненти на водни и отоплителни инсталации са изолационна основа за пода, тръби, източник на топлоподаването, подаващ и събирателен колектор, помпа, регулираща арматура и автоматика.
Дебелината на изолационната основа трябва да е добре преценена в зависимост от помещенията, които се намират отдолу. Ако те не се отопляват или етажът е приземен, изолацията трябва да е по-дебела. Върху нея се полагат гъвкави тръби от полиетилен или най-често полиетилен с алуминиева вложка. Пространството около тях и над тях се запълва със замазка. За разлика от бетона, който се използва като основа, ако няма повърхностно отопление, в този случай замазката се обогатява с пластификатор. Благодарение на него, тя уплътнява добре всяко свободно пространство около тръбите, формирайки общ топлообменник с тях. Пластификаторът е необходим, за да работи добре “екипът” от тръби и замазка, отдавайки максимално възможната топлина към помещението. Логично, по тръбите циркулира топла вода, пренасяйки топлина от източника към отопляваните помещения. Цялата публикация „водни и отоплителни инсталации – част 2“

Водни и отоплителни инсталации – част 3

Регулиране температурата на топлоносителя при водни и отоплителни инсталации

Сред начините за регулиране на температурата в помещенията при водни и отоплителни инсталации се използва специално регулиращо устройство, което обединява температурен регулатор, трипътен вентил и помпа с електронно регулиране. Чрез използването му се регулира както температурата на топлоносителя, който постъпва в системата, така и дебитът му. Температурният регулатор е с вграден контактен датчик, чрез който непрекъснато се следи температурата на топлоносителя в системата за подово отопление. Цялата публикация „Водни и отоплителни инсталации – част 3“

водни и отоплителни инсталации

Елементи на системата и способи за регулиране температурата на флуида

Водни и отоплителни инсталации се използват като основен или допълнителен източник на топлина, основно в жилищни сгради. Инсталацията му превръща пода на помещенията в огромен, нискотемпературен отоплителен уред, формиран от мащабната отоплителна повърхност. Излъчваната от уреда топлина се предава на намиращия се в близост до повърхността въздух. И за разлика от котела или радиатора, поради голямата площ на отоплителния уред, едновременно се загрява много голям обем въздух. В това се състои и основната идея на подовото отопление – да осигурява комфорт, като затопля голям обем въздух до не много висока температура. Цялата публикация „водни и отоплителни инсталации“

Слънчеви колектори за топла вода – част 3

Слънчеви колектори за топла вода като част от директни системи с естествена циркулация

Слънчеви колектори за топла вода

Директните слънчеви инсталации с естествена циркулация са предназначени предимно за производство на битова гореща вода, загрявана директно от слънчеви колектори за топла вода. Основните им елементи са слънчеви колектори за топла вода, акумулаторен съд и тръбопроводна система. Необходимо условие за правилната им експлоатация е използването на по-мека и по възможност чиста вода, тъй като могат да се натрупват отлагания и замърсявания в колектора, акумулатора или тръбите, които да намалят ефективността на системата. При този вид системи загрятата вода се издига към горната част на колектора и постъпва в акумулатора. В него се наблюдава разслоение на водата, по-топлата се издига в горната му част, а по-студената остава в долната. При наличие на достатъчно слънчево греене, в колекторния контур се осъществява постоянна циркулация, скоростта и интензивността, на която зависят именно от силата на слънчевата радиация. Водата за консумация се подава от най-високите точки на акумулатора. Тя се съхранява в него до момента на използването й. С цел ограничаване на топлинните загуби е необходимо резервоарът да бъде с добра топлоизолация. Цялата публикация „Слънчеви колектори за топла вода – част 3“

Слънчеви колектори за топла вода – част 2

Системи с естествена и принудителна циркулация

Слънчеви колектори за топла вода

В системите с естествена циркулация се разчита на гравитационните сили. Циркулацията в кръга се осъществява, благодарение на разликата в обемните маси на водата, имаща различна температура. В този случай акумулаторният съд задължително се поставя над слънчеви колектори за топла вода. При загряването на водата в слънчеви колектори за топла вода, нейната плътност намалява и стартира процес на циркулация. Директните системи с естествена циркулация са подходящи за загряване на вода за битови нужди предимно през летните месеци и то в ограничени количества, поради което използването им се препоръчва предимно във вили и малки еднофамилни къщи. Цялата публикация „Слънчеви колектори за топла вода – част 2“

Слънчеви колектори за топла вода

Слънчеви колектори за топла вода

Сред най-широко използваните технически решения в съвременните енергийно независими фирми, от различните технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници слънчеви колектори за топла вода са най-познатите на потребителите. Натрупали значителна експлоатационна история, слънчевите системи не изискват значителна първоначална инвестиция, а и съвременните модели са високо ефективни и могат да се използват целогодишно. Подходящи са за производство на топла вода, както за битово горещо водоснабдяване, така и за отопление в нискотемпературни инсталации като подово отопление, например. Приложими са както за малки еднофамилни жилища, така и за хотели, басейни и обществени сгради. Цялата публикация „Слънчеви колектори за топла вода“

Инверторни климатици – Компресорът

инверторни климатици
На специалистите е добре известно, че стабилната работа на всеки компресор се гарантира при обороти на неговия двигател в определени граници. Извън тях въртенето става неравномерно и възникват вибрации. В хибридните инверторни климатици е особено важно получаването на много ниски обороти. Именно те позволяват използването на възможностите, предлагани от управлението. Освен това е известно, че един от начините за увеличаване на коефициента на полезно действие (получаване дадена механична мощност чрез по-малка електрическа) на постояннотоковите електродвигатели е чрез използването на по-силен магнит. Тези два фактора са взети предвид при създаването на електродвигател специално за хибридни инверторни климатици. Компресор с такъв електродвигател има с около 10% по-голям коефициент на полезно действие в сравнение с използването на променливотоков двигател. Цялата публикация „Инверторни климатици – Компресорът“

Инверторни климатици, устроиство – част 2

инверторни климатици

Инверторни климатици, устроиство – част 1

Начин на работа на инверторни климатици

На пръв поглед в това обяснение има известна неяснота – електродвигателят при инверторни климатици е постояннотоков, а за да работи, му се подава не постоянно напрежение, а правоъгълни импулси. Обяснението е във факта, че когато импулсите са еднополярни (обуславят протичане на ток от блока И към М само в една посока) и с честота над няколко стотици херца, електродвигателят работи, все едно, че се захранва с постоянно напрежение. Същевременно промяната на амплитудата или продължителността на импулсите е еквивалентна на изменение на напрежението, а оттам – и на оборотите. Този начин на управление (вместо промяна на постоянно напрежение) позволява значително по-проста и надеждна реализация на целия електронен блок. Цялата публикация „Инверторни климатици, устроиство – част 2“

Инверторни климатици – устроиство

Инверторни климатици
Инверторни климатици

съдържат вътрешно тяло с вентилатор 5, който осигурява движението на въздуха около спираловидно навита тръба и го изтласква навън. По тръбата тече охладителна течност, която по свързващата тръба 2 преминава през стената на сградата и постъпва във външното тяло 3. Неговият компресор увеличава налягането й и според съответния закон от физиката – и нейната температура. Последната се оказва по-висока от външната, което означава отделяне на топлина в околното пространство. За по-ефективно отделяне във външното тяло също има вентилатор. Течността с така намалената температура по тръбата 4 се връща във вътрешното тяло. Където налягането на газа и съответно температурата му намаляват. Именно тази студена течност обуславя охладения въздух от вентилатора в помещението.

Цялата публикация „Инверторни климатици – устроиство“

Инверторни климатици

инверторни климатици
Устройство на инверторни климатици. Предимства има шумно появяващи се нововъведения, на които се възлагат големи надежди, и които бързо биват забравени. Други остават в началото незабележими за обикновения потребител. С течение на времето трайно навлизат в живота поради безспорните си предимства. Точно такъв е случаят с инверторната технология в климатиците. Тя осигурява по-евтино и по-комфортно поддържане на температурата в помещението. Независимо дали инверторни климатици са в режим на охлаждане или затопляне. Първият инверторен климатик е пуснат на пазара през 1981 г. от Toshiba. След четвърт век усъвършенствания от много производители, днес тази технология се използва в жилищни, административни и производствени помещения. В статията се изяснява принципът на технологията и действието на основните блокове на използващите я климатици. Цялата публикация „Инверторни климатици“