Вентилация и аспирация

Вентилация и аспирация

Вентилация – изграждане на вентилационни инсталации на промишлени и битови обекти.

 

В отдел Проектиране  и Оферти на вентилация,  екип от дипломирани инженери  комплексно проучват,консултират,проектират и оферират задания за цялостно  отопление,  вентилация  и климатизация на  жилищни, обществени и промишлени сгради . Изготвените проекти са  адекватни на действащите норми за сигурност и функционалност на оферираните инсталации.

Доставка и монтаж на въздуховоди от ламарина, кухненски смукатели, шумозаглушители и др. Доставка и монтаж на вентилационно оборудване. Сервиз. Ремонт

Още доставка и монтаж на

·         въздуховоди

·         колена

·         фитинги

·         вентилационни решетки за професионална вентилация

·         вентилационни боксове

·         рекуперативни боксове

·         шумозаглушители

·         филтри

·         маслоуловители

·         елементи от неръждаема стомана.


Подробно